Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 100 406
Lønnsutgifter per elev 85 105
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 894
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 523
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no