Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 90 297
Lønnsutgifter per elev 77 790
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 452
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 276
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no