Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 90 297 95 451 100 406 107 223 111 295
Lønnsutgifter per elev 77 790 80 947 85 105 87 162 90 359
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2 87,7 89,5 86,8 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 452 671 894 862 572
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 276 1 377 1 523 1 332 1 328
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no