Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Aremark kommune 121 566 136 433 145 995 157 934 170 383
Askim kommune 100 391 106 248 108 164 108 292 109 370
Eidsberg kommune 115 801 103 945 106 747 113 004 120 318
Fredrikstad kommune 99 147 103 185 106 553 107 380 108 861
Halden kommune 93 466 94 768 98 233 100 754 105 532
Hobøl kommune 110 966 108 988 115 903 123 955 121 101
Hvaler kommune 134 814 143 524 147 010 149 360 149 872
Marker kommune 115 487 121 074 128 003 126 710 132 747
Moss kommune 90 297 95 451 100 406 107 223 111 295
Rakkestad kommune 110 802 116 017 120 990 123 032 129 303
Rygge kommune 99 509 102 153 110 818 125 979 130 215
Rømskog kommune 156 795 194 467 200 686 195 730 181 079
Råde kommune 96 098 101 467 109 396 111 941 121 916
Sarpsborg kommune 97 527 97 753 99 758 103 103 109 487
Skiptvet kommune 98 358 108 642 117 489 124 604 128 212
Spydeberg kommune 101 547 104 095 114 684 118 188 113 815
Trøgstad kommune 107 449 117 000 123 333 126 000 134 700
Våler kommune 125 309 119 298 123 350 134 186 138 229
Lønnsutgifter per elev
Aremark kommune 105 292 115 697 123 889 121 586 135 685
Askim kommune 79 008 83 563 85 457 84 955 86 574
Eidsberg kommune 95 370 86 353 90 180 94 547 101 247
Fredrikstad kommune 73 861 76 317 78 949 80 864 83 271
Halden kommune 77 625 78 903 81 316 83 908 87 651
Hobøl kommune 92 347 90 334 96 171 102 809 96 942
Hvaler kommune 95 540 101 453 107 881 108 424 110 037
Marker kommune 97 979 104 982 111 740 108 226 113 076
Moss kommune 77 790 80 947 85 105 87 162 90 359
Rakkestad kommune 86 818 91 419 95 987 96 667 100 358
Rygge kommune 84 323 85 031 91 809 96 303 100 664
Rømskog kommune 121 956 145 933 158 514 152 575 135 338
Råde kommune 78 467 83 331 89 603 91 914 92 967
Sarpsborg kommune 81 331 81 598 82 933 85 816 91 942
Skiptvet kommune 77 925 84 550 92 725 101 722 103 977
Spydeberg kommune 83 454 85 346 91 544 95 672 94 774
Trøgstad kommune 85 233 91 872 97 758 98 622 105 151
Våler kommune 96 121 95 368 98 106 106 141 107 655
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aremark kommune 94,4 92,4 92,6 84,1 84,8
Askim kommune 75,3 80,3 80,0 80,7 81,4
Eidsberg kommune 95,9 85,5 87,2 86,3 87,2
Fredrikstad kommune 76,1 76,1 77,0 78,5 79,4
Halden kommune 85,7 86,6 86,9 88,0 88,2
Hobøl kommune 83,6 82,8 79,9 82,7 75,5
Hvaler kommune 70,4 72,5 80,5 79,2 78,1
Marker kommune 88,8 95,9 97,2 92,7 93,6
Moss kommune 89,2 87,7 89,5 86,8 86,1
Rakkestad kommune 80,7 85,4 90,9 87,4 85,2
Rygge kommune 88,0 86,6 88,4 82,5 82,3
Rømskog kommune 58,2 58,3 59,9 63,6 65,7
Råde kommune 82,0 84,7 86,2 88,6 81,3
Sarpsborg kommune 84,6 85,8 86,5 87,3 87,1
Skiptvet kommune 76,6 77,8 78,4 84,3 87,0
Spydeberg kommune 81,2 83,9 82,5 85,8 80,1
Trøgstad kommune 84,3 90,8 95,3 90,2 90,5
Våler kommune 80,5 84,1 83,7 84,2 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aremark kommune 671 602 911 1 351 1 119
Askim kommune 1 129 865 803 316 196
Eidsberg kommune 917 512 574 549 922
Fredrikstad kommune 556 370 492 430 509
Halden kommune 189 315 294 598 287
Hobøl kommune 584 497 604 861 1 272
Hvaler kommune 3 075 2 277 915 982 478
Marker kommune 729 236 287 346 291
Moss kommune 452 671 894 862 572
Rakkestad kommune 304 282 435 662 667
Rygge kommune 430 844 1 616 1 564 1 171
Rømskog kommune 346 844 777 1 652 1 700
Råde kommune 600 652 844 458 317
Sarpsborg kommune 1 467 1 266 1 690 1 642 1 422
Skiptvet kommune 639 1 791 577 136 91
Spydeberg kommune 1 037 479 348 293 316
Trøgstad kommune 1 113 1 032 1 644 1 935 3 310
Våler kommune 993 1 065 729 776 2 813
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aremark kommune 1 365 1 771 1 636 1 675 1 849
Askim kommune 1 558 1 692 1 237 1 249 1 017
Eidsberg kommune 1 333 1 451 1 345 1 569 1 349
Fredrikstad kommune 1 112 1 104 1 136 997 1 016
Halden kommune 1 146 1 332 1 367 1 380 1 348
Hobøl kommune 1 309 1 151 1 264 1 342 1 487
Hvaler kommune 1 189 1 803 1 346 1 299 1 319
Marker kommune 1 477 1 561 1 239 1 873 1 423
Moss kommune 1 276 1 377 1 523 1 332 1 328
Rakkestad kommune 1 621 1 763 1 908 1 464 1 471
Rygge kommune 1 108 2 042 1 266 1 621 1 517
Rømskog kommune 1 650 3 444 2 811 2 919 2 815
Råde kommune 1 337 1 105 1 746 1 468 1 159
Sarpsborg kommune 1 107 1 183 1 396 1 100 1 008
Skiptvet kommune 1 246 1 580 1 422 1 302 1 089
Spydeberg kommune 817 1 521 1 846 1 431 1 364
Trøgstad kommune 1 729 1 845 2 080 2 357 1 897
Våler kommune 1 471 1 361 1 331 1 607 1 002
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no