Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 88 850 90 297 95 451 100 406 107 223
Lønnsutgifter per elev 74 997 77 790 80 947 85 105 87 162
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 89,2 87,7 89,5 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 436 452 671 894 862
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 257 1 276 1 377 1 523 1 332
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no