Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 77 756 82 005 86 909 89 498 92 671
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 12 539 12 554 13 497 17 727 18 626
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no