Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moskenes kommune
Kommunenr 1874
Alle grunnskoler med adresse i Moskenes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 125 588 130 303 156 375 177 505 177 951
Lønnsutgifter per elev 92 430 95 804 112 232 129 871 131 202
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 71,5 74,2 71,2 71,4 73,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 511 140 321 466 2 167
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 849 830 857 1 043 1 395
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no