Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Molvær skule (utgått)
Geilneset 29
6030 LANGEVÅG
Org.nr 975296490
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Sula kommune 81 600 83 797 86 716 92 255 93 351
Møre og Romsdal fylke 90 755 93 595 98 135 102 661 109 278
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Sula kommune 14 124 13 075 13 042 13 111 13 848
Møre og Romsdal fylke 18 843 20 095 21 264 21 821 22 006
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no