Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Molde kommune
Kommunenr 1502
Alle grunnskoler med adresse i Molde kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 97 096 95 291 96 951 104 506 110 760
Lønnsutgifter per elev 78 820 78 246 78 156 83 216 89 604
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,1 83,0 82,2 81,9 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 390 213 494 860 765
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 190 1 048 1 112 1 173 1 829
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no