Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no