Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 119 399
Lønnsutgifter per elev 95 443
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 194
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 553
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no