Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 110 038 113 690 119 399 124 485 131 286
Lønnsutgifter per elev 88 501 91 188 95 443 100 294 105 921
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,3 83,3 83,2 83,6 84,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 773 1 081 1 194 936 980
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 492 1 583 1 553 1 509 1 454
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no