Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 107 249 110 038 113 690 119 399 124 485
Lønnsutgifter per elev 86 520 88 501 91 188 95 443 100 294
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 82,3 83,3 83,2 83,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 770 773 1 081 1 194 936
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 546 1 492 1 583 1 553 1 509
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no