Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 103 687 107 249 110 038 113 690 119 399
Lønnsutgifter per elev 83 547 86 520 88 501 91 188 95 443
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1 82,5 82,3 83,3 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 723 770 773 1 081 1 194
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 457 1 546 1 492 1 583 1 553
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no