Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Industrivegen 1
6080 GURSKØY
Org.nr 987105941
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Herøy (Møre og Romsdal) kommune 104 827 106 151 112 692 116 847 121 335
Møre og Romsdal fylke 110 038 113 690 119 399 124 485 131 286
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Herøy (Møre og Romsdal) kommune 85 612 87 059 90 596 94 722 100 669
Møre og Romsdal fylke 88 501 91 188 95 443 100 294 105 921
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Herøy (Møre og Romsdal) kommune 82,5 83,1 82,9 82,0 84,0
Møre og Romsdal fylke 82,3 83,3 83,2 83,6 84,3
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Herøy (Møre og Romsdal) kommune 448 561 1 072 1 114 533
Møre og Romsdal fylke 773 1 081 1 194 936 980
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Herøy (Møre og Romsdal) kommune 1 451 1 492 1 326 1 219 1 285
Møre og Romsdal fylke 1 492 1 583 1 553 1 509 1 454
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no