Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moen skole (UTGÅTT)
Sør-Beitstad
7724 STEINKJER
Org.nr 975268926
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Steinkjer kommune 110 009 111 154 116 589 119 694 141 586
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 111 748 114 046 119 350 123 219
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Steinkjer kommune 92 102 92 900 96 362 99 451 102 417
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 90 798 92 240 95 972 99 214
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Steinkjer kommune 85,0 84,8 87,0 86,8 74,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 82,7 83,0 83,4 83,6
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Steinkjer kommune 942 736 1 573 1 277 1 223
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 818 863 1 165 1 082
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Steinkjer kommune 1 248 1 214 1 616 1 400 1 542
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 387 1 408 1 432 1 276
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no