Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Modum kommune
Kommunenr 0623
Alle grunnskoler med adresse i Modum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 103 235 107 193 108 770 111 650 115 429
Lønnsutgifter per elev 78 474 82 220 83 564 86 849 89 553
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,7 76,5 77,3 79,5 78,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 443 1 439 1 341 1 637 1 583
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 628 1 355 1 517 1 380 1 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no