Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Midtre Gauldal kommune
Kommunenr 5027
Alle grunnskoler med adresse i Midtre Gauldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 136 821 141 592 148 771 147 511 151 957
Lønnsutgifter per elev 105 125 109 924 117 021 115 137 117 902
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,5 92,5 91,1 90,5 87,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 710 2 391 1 129 1 230 1 686
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 704 2 598 2 792 2 130 2 133
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no