Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Midsund kommune (utgått)
Kommunenr 1545
Kun utgåtte skoler med adresse i Midsund kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 119 311 128 904 132 939 145 569 143 611
Lønnsutgifter per elev 97 036 107 610 109 683 121 693 119 830
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,0 85,7 87,3 87,4 90,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 157 746 860 739 319
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 394 2 686 2 465 2 056 1 854
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no