Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Midsund kommune
Kommunenr 1545
Alle grunnskoler med adresse i Midsund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 107 139 119 311 128 904 132 939 145 569
Lønnsutgifter per elev 87 055 97 036 107 610 109 683 121 693
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,2 76,0 85,7 87,3 87,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 029 1 157 746 860 739
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 002 2 394 2 686 2 465 2 056
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no