Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Messenlia skole
Gammelvegen 1
2610 MESNALI
Org.nr 975270750
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Messenlia skole
Ringsaker kommune 101 135 104 634 107 304 112 595 117 705
Hedmark fylke 105 727 110 002 112 454 117 547 123 149
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Messenlia skole
Ringsaker kommune 84 213 87 780 89 854 93 638 96 275
Hedmark fylke 85 518 89 900 91 633 95 042 98 849
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Messenlia skole
Ringsaker kommune 84,6 85,2 85,0 85,7 84,6
Hedmark fylke 82,9 84,3 84,9 85,2 84,8
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Messenlia skole
Ringsaker kommune 838 757 935 1 247 1 396
Hedmark fylke 719 780 821 1 047 1 143
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Messenlia skole
Ringsaker kommune 1 342 1 225 1 256 1 365 1 289
Hedmark fylke 1 583 1 534 1 648 1 842 1 736
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no