Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meråker kommune
Kommunenr 5034
Alle grunnskoler med adresse i Meråker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 121 633 125 121 138 824 141 364 139 411
Lønnsutgifter per elev 101 355 103 803 113 966 114 037 113 573
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 85,6 86,4 83,3 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 702 522 966 2 369 1 408
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 150 920 1 398 1 074 865
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no