Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meløy kommune
Kommunenr 1837
Alle grunnskoler med adresse i Meløy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 162 609 144 292 152 073 153 810 159 394
Lønnsutgifter per elev 132 777 118 580 121 287 121 771 128 168
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 93,3 84,9 82,7 83,7 86,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 020 2 350 2 639 3 145 2 653
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 493 2 324 1 954 2 150 2 078
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no