Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meløy kommune
Kommunenr 1837
Alle grunnskoler med adresse i Meløy kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 115 208 113 492 118 973 119 481 127 671
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 47 406 48 707 33 085 34 347 31 736
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no