Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Melløs skole
Roald Amundsens Gate 2
1524 MOSS
Org.nr 875280392
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Melløs skole
Moss kommune 90 297 95 451 100 406 107 223 111 295
Østfold fylke 100 147 102 749 106 811 110 500 114 333
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Melløs skole
Moss kommune 77 790 80 947 85 105 87 162 90 359
Østfold fylke 80 403 82 192 85 483 87 954 91 406
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Melløs skole
Moss kommune 89,2 87,7 89,5 86,8 86,1
Østfold fylke 82,2 82,8 83,8 83,9 83,7
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Melløs skole
Moss kommune 452 671 894 862 572
Østfold fylke 781 710 866 843 806
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Melløs skole
Moss kommune 1 276 1 377 1 523 1 332 1 328
Østfold fylke 1 210 1 345 1 361 1 264 1 186
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no