Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Melhus kommune
Kommunenr 5028
Alle grunnskoler med adresse i Melhus kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 104 136 108 996 111 204 117 249 121 616
Lønnsutgifter per elev 82 320 85 226 88 150 93 702 97 049
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 82,1 84,7 86,7 86,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 555 1 116 1 219 1 354 1 976
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 336 1 408 1 422 1 496 1 508
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no