Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole (utgått)
Løkken Verk
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 975289397
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Meldal kommune skoleeier (utgått)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Meldal kommune (utgått) 139 277 148 347 154 191 156 703 162 418
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 108 597 113 003 115 405
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Meldal kommune (utgått) 98 958 107 632 112 189 114 484 117 325
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 85 761 88 506 90 600
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Meldal kommune (utgått) 66,7 68,8 71,9 70,4 68,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 82,6 83,0 83,5
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Meldal kommune (utgått) 471 1 591 757 376 993
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 702 875 916
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Meldal kommune (utgått) 1 777 2 289 2 946 2 327 4 746
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 206 1 299 1 393
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no