Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meldal kommune (utgått)
Kommunenr 5023
Kun utgåtte skoler med adresse i Meldal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 139 277 148 347 154 191 156 703 162 418
Lønnsutgifter per elev 98 958 107 632 112 189 114 484 117 325
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 66,7 68,8 71,9 70,4 68,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 471 1 591 757 376 993
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 777 2 289 2 946 2 327 4 746
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no