Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meldal kommune (utgått)
Kommunenr 5023
Kun utgåtte skoler med adresse i Meldal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 135 929 139 277 148 347 154 191 156 703
Lønnsutgifter per elev 97 805 98 958 107 632 112 189 114 484
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 70,2 66,7 68,8 71,9 70,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 261 471 1 591 757 376
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 663 1 777 2 289 2 946 2 327
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no