Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meldal kommune
Kommunenr 5023
Alle grunnskoler med adresse i Meldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 139 440 135 929 139 277 148 347 154 191
Lønnsutgifter per elev 100 728 97 805 98 958 107 632 112 189
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,8 70,2 66,7 68,8 71,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 699 261 471 1 591 757
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 718 2 663 1 777 2 289 2 946
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no