Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Meland kommune
Kommunenr 1256
Alle grunnskoler med adresse i Meland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 96 127 101 630 109 171 126 903 123 995
Lønnsutgifter per elev 82 540 85 901 94 748 101 404 102 686
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,3 80,8 84,4 82,5 83,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 194 463 381 272 334
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 515 1 646 1 573 1 792 1 707
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no