Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Medkila skole
Høgholtet 36
9414 HARSTAD
Org.nr 977489784
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad kommune / Hársttáid Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Medkila skole
Harstad kommune 105 865 107 505 112 917 114 944 117 025
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Medkila skole
Harstad kommune 83 924 86 662 88 410 91 076 93 774
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Medkila skole
Harstad kommune 81,8 82,7 80,5 82,1 82,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Medkila skole
Harstad kommune 1 045 550 1 935 1 369 1 655
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Medkila skole
Harstad kommune 1 270 1 087 1 490 2 147 1 322
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no