Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Masfjorden kommune
Kommunenr 1266
Alle grunnskoler med adresse i Masfjorden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 197 082 213 044 212 994 191 756 195 910
Lønnsutgifter per elev 161 973 176 783 176 396 174 485 150 119
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,3 91,8 90,4 86,4 77,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 4 350 4 527 4 891 9 584 2 352
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 404 2 228 2 184 2 225 1 476
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no