Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Marnardal kommune
Kommunenr 1021
Alle grunnskoler med adresse i Marnardal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 139 637 145 005 146 090 149 596 153 654
Lønnsutgifter per elev 103 744 108 819 108 417 112 288 115 676
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,0 78,9 77,0 76,5 76,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 170 1 139 3 014 1 971 2 822
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 584 1 798 1 670 1 871 2 544
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no