Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Marnardal kommune
Kommunenr 1021
Alle grunnskoler med adresse i Marnardal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 136 852 139 637 145 005 146 090 149 596
Lønnsutgifter per elev 96 548 103 744 108 819 108 417 112 288
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,7 77,0 78,9 77,0 76,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 843 2 170 1 139 3 014 1 971
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 604 2 584 1 798 1 670 1 871
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no