Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Mandal kommune
Kommunenr 1002
Alle grunnskoler med adresse i Mandal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 84 709 94 154 95 644 101 502 104 280
Lønnsutgifter per elev 68 677 75 845 77 731 80 884 84 166
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,9 86,0 84,9 83,0 85,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 210 681 386 521 825
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 178 1 425 1 240 2 063 2 008
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no