Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 102 225 107 919 106 069 107 160 110 658
Lønnsutgifter per elev 83 661 86 023 84 080 85 573 89 554
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 87,3 87,5 87,6 89,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 527 627 675 423 617
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 981 823 869 1 105 1 010
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no