Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 919 106 069 107 160 110 658 118 816
Lønnsutgifter per elev 86 023 84 080 85 573 89 554 95 844
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,3 87,5 87,6 89,4 88,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 627 675 423 617 598
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 823 869 1 105 1 010 845
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no