Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 100 485 102 225 107 919 106 069 107 160
Lønnsutgifter per elev 78 436 83 661 86 023 84 080 85 573
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 87,7 87,3 87,5 87,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 694 527 627 675 423
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 941 981 823 869 1 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no