Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Malm Oppvekstsenter - Avd Malm skole
Kjerkbakken 1
7790 MALM
Org.nr 975279170
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Verran kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Malm Oppvekstsenter - Avd Malm skole
Verran kommune 129 610 128 818 132 351 142 945 144 062
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Malm Oppvekstsenter - Avd Malm skole
Verran kommune 106 204 107 127 108 587 111 855 112 282
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Malm Oppvekstsenter - Avd Malm skole
Verran kommune 84,8 84,7 84,3 80,8 83,0
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Malm Oppvekstsenter - Avd Malm skole
Verran kommune 789 566 778 326 224
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Malm Oppvekstsenter - Avd Malm skole
Verran kommune 1 302 1 416 1 415 952 858
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no