Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Måsøy skole (utgått)
9692 MÅSØY
Org.nr 975280039
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Måsøy kommune 177 884 194 077 189 591 184 469 192 921
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 132 477 138 742 145 845 151 052 156 987
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Måsøy kommune 139 618 148 869 145 569 142 835 145 156
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 105 737 109 203 114 240 118 214 123 584
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Måsøy kommune 83,2 80,8 81,6 80,9 78,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,7 83,3 84,7 85,0 85,5
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Måsøy kommune 652 1 131 397 536 2 125
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 810 1 057 1 159 1 146 1 028
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Måsøy kommune 1 397 1 414 1 417 1 708 1 346
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 755 1 723 1 953 2 041 1 874
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no