Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Måsøy kommune
Kommunenr 5434
Alle grunnskoler med adresse i Måsøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 194 077 189 591 184 469 192 921 208 561
Lønnsutgifter per elev 148 869 145 569 142 835 145 156 157 223
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,8 81,6 80,9 78,1 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 131 397 536 2 125 563
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 414 1 417 1 708 1 346 1 162
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no