Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Måsøy kommune
Kommunenr 5434
Alle grunnskoler med adresse i Måsøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 177 884 194 077 189 591 184 469 192 921
Lønnsutgifter per elev 139 618 148 869 145 569 142 835 145 156
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2 80,8 81,6 80,9 78,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 652 1 131 397 536 2 125
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 397 1 414 1 417 1 708 1 346
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no