Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Målselv kommune
Kommunenr 1924
Alle grunnskoler med adresse i Målselv kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Balsfjord kommune 136 873 148 129 156 952 156 454 157 423
Bardu kommune 126 421 131 689 140 444 143 621 150 463
Berg kommune 165 226 164 278 170 781 189 252 208 443
Dyrøy kommune 137 651 136 228 137 164 149 212 157 844
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 164 881 175 616 207 250 227 698 236 039
Gratangen kommune 150 043 156 795 196 566 189 786 228 676
Harstad - Hárstták kommune 105 865 107 505 112 917 114 944 117 025
Ibestad kommune 155 018 172 349 147 557 181 731 221 314
Karlsøy kommune 171 802 175 236 177 948 186 530 207 442
Kvæfjord kommune 141 776 143 876 153 627 153 904 162 743
Kvænangen kommune 187 275 190 425 185 414 189 310 191 348
Lenvik kommune 108 670 116 318 130 417 133 451 135 592
Loabák - Lavangen kommune 177 676 169 778 162 410 169 072 171 640
Lyngen kommune 151 764 158 031 168 765 178 492 190 228
Målselv kommune 103 008 114 637 124 004 134 733 142 785
Nordreisa kommune 131 361 126 574 133 837 138 256 138 945
Salangen kommune 123 039 138 779 138 449 139 535 161 097
Skjervøy kommune 131 639 134 314 143 257 155 213 158 747
Skånland kommune 128 466 127 357 137 339 136 949 142 475
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 134 842 146 166 149 302 162 661 171 475
Sørreisa kommune 104 096 112 001 115 394 121 082 131 100
Torsken kommune 184 555 177 987 182 667 191 088 220 799
Tranøy kommune 127 546 133 980 144 529 160 290 181 054
Tromsø kommune 103 977 106 169 110 199 111 978 116 655
Lønnsutgifter per elev
Balsfjord kommune 109 018 114 568 123 113 124 881 121 725
Bardu kommune 100 648 107 009 112 134 115 972 124 845
Berg kommune 138 387 135 405 140 103 138 997 158 616
Dyrøy kommune 108 123 106 770 105 308 115 263 129 242
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 132 619 139 849 164 095 179 094 187 695
Gratangen kommune 111 357 113 389 137 505 136 591 165 819
Harstad - Hárstták kommune 83 924 86 662 88 410 91 076 93 774
Ibestad kommune 129 405 142 202 119 974 123 689 146 972
Karlsøy kommune 137 122 141 815 144 810 151 221 164 441
Kvæfjord kommune 123 703 123 494 129 657 131 080 140 190
Kvænangen kommune 154 405 161 700 155 876 156 344 156 318
Lenvik kommune 83 177 89 115 93 937 97 749 98 915
Loabák - Lavangen kommune 125 522 124 375 124 624 129 546 138 109
Lyngen kommune 112 286 117 186 121 846 130 661 136 831
Målselv kommune 81 525 94 682 97 082 102 287 109 664
Nordreisa kommune 102 407 100 812 107 503 109 481 110 300
Salangen kommune 103 867 105 925 102 240 104 572 120 377
Skjervøy kommune 114 671 115 695 120 088 125 446 130 807
Skånland kommune 91 112 92 465 98 321 99 227 105 119
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 110 415 119 776 120 984 130 235 141 925
Sørreisa kommune 79 514 89 819 94 862 97 787 107 899
Torsken kommune 139 029 139 883 148 635 149 510 165 514
Tranøy kommune 96 029 99 058 109 856 122 946 138 279
Tromsø kommune 74 978 77 715 85 791 86 953 90 810
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Balsfjord kommune 81,1 77,2 79,2 80,6 77,6
Bardu kommune 76,3 81,5 82,1 81,4 87,7
Berg kommune 91,0 82,8 73,8 68,9 79,5
Dyrøy kommune 86,2 90,1 91,7 88,1 97,6
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 89,2 87,2 86,8 87,1 87,2
Gratangen kommune 72,4 68,4 81,0 60,2 61,9
Harstad - Hárstták kommune 81,8 82,7 80,5 82,1 82,8
Ibestad kommune 72,8 73,3 86,2 70,8 64,6
Karlsøy kommune 79,0 81,2 81,3 78,4 77,3
Kvæfjord kommune 88,0 89,4 92,5 93,6 90,7
Kvænangen kommune 87,2 88,1 88,3 88,4 84,9
Lenvik kommune 78,1 79,7 73,9 76,5 75,1
Loabák - Lavangen kommune 79,8 82,2 85,9 80,5 94,2
Lyngen kommune 75,3 75,4 74,7 76,1 75,1
Målselv kommune 81,0 86,8 88,1 82,3 84,5
Nordreisa kommune 79,1 76,4 79,5 82,1 78,4
Salangen kommune 89,1 83,7 93,0 84,8 86,6
Skjervøy kommune 90,7 90,4 91,4 86,2 87,4
Skånland kommune 68,8 67,9 67,0 70,1 71,7
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 78,7 80,2 77,4 82,2 85,7
Sørreisa kommune 75,8 80,0 82,1 81,4 84,0
Torsken kommune 79,8 84,3 91,3 85,3 81,2
Tranøy kommune 74,9 74,2 77,4 81,7 78,5
Tromsø kommune 74,3 75,8 81,3 81,7 82,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Balsfjord kommune 218 1 787 942 667 783
Bardu kommune 556 577 1 190 497 368
Berg kommune 2 258 818 1 665 2 738 2 457
Dyrøy kommune 714 796 471 920 1 482
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 1 584 2 015 1 469 1 116 675
Gratangen kommune 85 285 1 531 762 1 131
Harstad - Hárstták kommune 1 045 550 1 935 1 369 1 655
Ibestad kommune 241 396 1 197 1 403 778
Karlsøy kommune 1 530 1 786 1 563 1 613 1 195
Kvæfjord kommune 907 1 033 2 045 1 842 1 523
Kvænangen kommune 3 477 1 815 985 2 803 2 697
Lenvik kommune 602 1 607 1 655 1 173 1 631
Loabák - Lavangen kommune 1 578 1 157 2 792 1 670 1 682
Lyngen kommune 639 300 668 695 681
Målselv kommune 1 098 1 538 1 788 1 291 1 230
Nordreisa kommune 672 367 204 409 520
Salangen kommune 854 652 270 85 34
Skjervøy kommune 818 2 177 2 080 2 366 2 890
Skånland kommune 1 322 600 1 289 1 342 1 259
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 44 416 1 003 1 788 929
Sørreisa kommune 2 241 953 1 807 2 013 1 442
Torsken kommune 2 912 2 664 583 1 687 9 179
Tranøy kommune 1 775 1 523 2 073 2 015 2 952
Tromsø kommune 638 849 713 733 644
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Balsfjord kommune 1 632 2 270 2 571 2 070 2 265
Bardu kommune 2 724 1 927 2 374 2 315 2 248
Berg kommune 1 806 1 986 1 768 2 007 7 111
Dyrøy kommune 1 362 1 109 1 256 1 576 1 199
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 2 261 2 290 2 203 1 875 1 430
Gratangen kommune 1 854 2 018 3 691 2 914 4 479
Harstad - Hárstták kommune 1 270 1 087 1 490 2 147 1 322
Ibestad kommune 1 427 1 463 2 087 2 849 2 429
Karlsøy kommune 2 257 2 191 2 437 2 601 1 926
Kvæfjord kommune 1 694 1 921 1 905 1 700 1 658
Kvænangen kommune 2 802 2 565 2 009 2 535 2 048
Lenvik kommune 1 260 1 434 2 357 1 093 1 567
Loabák - Lavangen kommune 2 736 2 981 2 938 2 131 2 484
Lyngen kommune 2 045 1 879 1 886 2 026 2 608
Målselv kommune 1 522 1 732 1 532 1 699 1 722
Nordreisa kommune 1 834 1 558 2 073 1 697 2 229
Salangen kommune 2 119 2 738 4 862 3 332 4 230
Skjervøy kommune 1 683 1 628 2 006 2 065 1 345
Skånland kommune 1 934 1 159 1 213 1 122 1 946
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 1 786 1 768 1 870 2 196 1 734
Sørreisa kommune 1 763 1 749 1 762 1 909 1 972
Torsken kommune 3 989 3 085 2 604 2 862 4 891
Tranøy kommune 2 362 2 144 2 346 2 634 2 558
Tromsø kommune 1 543 1 438 1 449 1 672 1 447
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no