Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Målselv kommune
Kommunenr 5418
Alle grunnskoler med adresse i Målselv kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 114 637 124 004 134 733 142 785 145 545
Lønnsutgifter per elev 94 682 97 082 102 287 109 664 113 416
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,8 88,1 82,3 84,5 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 538 1 788 1 291 1 230 1 557
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 732 1 532 1 699 1 722 1 716
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no