Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Målselv kommune
Kommunenr 1924
Alle grunnskoler med adresse i Målselv kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 108 716 103 008 114 637 124 004 134 733
Lønnsutgifter per elev 84 125 81 525 94 682 97 082 102 287
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,5 81,0 86,8 88,1 82,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 822 1 098 1 538 1 788 1 291
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 759 1 522 1 732 1 532 1 699
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no