Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Målselv kommune
Kommunenr 5418
Alle grunnskoler med adresse i Målselv kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 103 008 114 637 124 004 134 733 142 785
Lønnsutgifter per elev 81 525 94 682 97 082 102 287 109 664
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,0 86,8 88,1 82,3 84,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 098 1 538 1 788 1 291 1 230
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 522 1 732 1 532 1 699 1 722
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no