Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lyngstad skole
Vågavegen 423
7670 INDERØY
Org.nr 975269272
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Inderøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lyngstad skole
Inderøy kommune 109 300 107 837 116 665 121 831 125 926
Trøndelag fylke 123 789
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lyngstad skole
Inderøy kommune 89 464 86 603 92 041 94 894 97 447
Trøndelag fylke 97 586
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lyngstad skole
Inderøy kommune 83,4 82,4 82,7 86,5 85,3
Trøndelag fylke 83,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lyngstad skole
Inderøy kommune 624 1 090 875 619 1 130
Trøndelag fylke 1 009
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lyngstad skole
Inderøy kommune 1 239 1 337 1 308 754 1 323
Trøndelag fylke 1 360
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no