Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lyngmyr skole
Lyngmyrveien 60
4900 TVEDESTRAND
Org.nr 975283070
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Lyngmyr skole
Tvedestrand kommune 122 159 127 183 130 619 132 448 139 091
Agder fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Lyngmyr skole
Tvedestrand kommune 95 609 103 457 107 800 111 585 117 569
Agder fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lyngmyr skole
Tvedestrand kommune 85,3 90,1 90,1 90,1 91,3
Agder fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lyngmyr skole
Tvedestrand kommune 528 898 555 557 442
Agder fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lyngmyr skole
Tvedestrand kommune 1 774 2 241 2 112 2 147 1 781
Agder fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no