Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lyngen kommune
Kommunenr 1938
Alle grunnskoler med adresse i Lyngen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 151 764 158 031 168 765 178 492 190 228
Lønnsutgifter per elev 112 286 117 186 121 846 130 661 136 831
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,3 75,4 74,7 76,1 75,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 639 300 668 695 681
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 045 1 879 1 886 2 026 2 608
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no