Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lyngdal kommune
Kommunenr 1032
Alle grunnskoler med adresse i Lyngdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 98 232 99 524 101 364 105 248 111 098
Lønnsutgifter per elev 80 271 79 763 79 948 81 146 86 493
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,0 76,1 75,2 74,9 77,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 517 551 1 024 1 754 938
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 268 1 708 1 847 1 830 2 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no