Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Oslo kommune 110 424 112 682 113 933 120 782 125 714
Oslo fylke 110 424 112 682 113 933 120 782 125 714
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Oslo kommune 79 611 80 587 82 303 84 746 88 032
Oslo fylke 79 611 80 587 82 303 84 746 88 032
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Oslo kommune 74,1 72,8 72,6 72,4 72,2
Oslo fylke 74,1 72,8 72,6 72,4 72,2
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Oslo kommune 1 401 1 440 1 353 1 830 1 856
Oslo fylke 1 401 1 440 1 353 1 830 1 856
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Oslo kommune 1 236 1 335 1 192 1 295 1 243
Oslo fylke 1 236 1 335 1 192 1 295 1 243
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no