Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Luster kommune
Kommunenr 4644
Alle grunnskoler med adresse i Luster kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 139 373 145 530 150 996 149 401 153 188
Lønnsutgifter per elev 105 993 110 829 113 637 113 131 116 004
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,3 77,1 76,2 76,6 75,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 519 2 046 2 395 2 062 1 727
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 109 2 137 2 069 1 787 1 602
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no