Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Luster kommune
Kommunenr 4644
Alle grunnskoler med adresse i Luster kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 145 530 150 996 149 401 153 188 162 605
Lønnsutgifter per elev 110 829 113 637 113 131 116 004 123 564
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,1 76,2 76,6 75,1 77,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 046 2 395 2 062 1 727 1 702
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 137 2 069 1 787 1 602 1 748
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no