Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Luster kommune
Kommunenr 1426
Alle grunnskoler med adresse i Luster kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 135 638 139 373 145 530 150 996 149 401
Lønnsutgifter per elev 102 260 105 993 110 829 113 637 113 131
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,5 77,3 77,1 76,2 76,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 182 1 519 2 046 2 395 2 062
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 204 2 109 2 137 2 069 1 787
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no