Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lurøy kommune
Kommunenr 1834
Alle grunnskoler med adresse i Lurøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Kvitsøy kommune 140 384 154 722 157 951 173 202 182 978
Lurøy kommune 169 802 189 807 206 928 209 210 212 581
Utsira kommune 277 754 249 379 269 840 310 987 377 714
Vevelstad kommune 199 429 178 918 180 900 197 791 230 990
Værøy kommune 140 912 156 625 180 662 226 022 258 752
Lønnsutgifter per elev
Kvitsøy kommune 123 116 137 111 141 271 152 213 158 105
Lurøy kommune 133 302 151 027 162 864 164 268 170 991
Utsira kommune 243 231 221 980 239 480 269 571 329 000
Vevelstad kommune 164 408 152 473 151 270 169 903 198 536
Værøy kommune 118 147 130 091 145 235 174 825 196 649
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kvitsøy kommune 90,9 93,9 93,0 89,4 86,7
Lurøy kommune 76,1 79,3 77,5 78,8 81,6
Utsira kommune 92,0 94,6 93,8 93,4 96,3
Vevelstad kommune 82,1 92,0 90,3 85,6 88,1
Værøy kommune 85,4 88,5 84,5 81,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kvitsøy kommune 1 389 1 278 888 1 106 717
Lurøy kommune 1 456 1 586 3 719 4 166 1 743
Utsira kommune 4 246 655 2 960 2 661 5 095
Vevelstad kommune 5 571 1 474 1 905 194 4 351
Værøy kommune 971 1 170 830 2 918 2 551
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kvitsøy kommune 2 040 1 791 1 626 1 397 2 038
Lurøy kommune 1 685 2 382 2 222 2 198 2 115
Utsira kommune 2 815 3 358 4 000 3 047 3 381
Vevelstad kommune 2 306 2 202 2 469 2 868 2 392
Værøy kommune 1 820 2 125 3 815 3 329 3 094
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no