Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lurøy kommune
Kommunenr 1834
Alle grunnskoler med adresse i Lurøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 169 802 189 807 206 928 209 210 212 581
Lønnsutgifter per elev 133 302 151 027 162 864 164 268 170 991
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,1 79,3 77,5 78,8 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 456 1 586 3 719 4 166 1 743
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 685 2 382 2 222 2 198 2 115
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no