Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lurøy kommune
Kommunenr 1834
Alle grunnskoler med adresse i Lurøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 162 314 169 802 189 807 206 928 209 210
Lønnsutgifter per elev 127 969 133 302 151 027 162 864 164 268
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,5 76,1 79,3 77,5 78,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 548 1 456 1 586 3 719 4 166
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 009 1 685 2 382 2 222 2 198
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no