Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lunner kommune
Kommunenr 3054
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 659 111 995 112 330 119 712 119 038
Lønnsutgifter per elev 84 025 88 717 88 815 95 106 95 780
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 85,3 85,4 84,2 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 562 1 214 1 365 1 627 1 347
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 767 1 619 1 271 1 416 1 371
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no