Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lundamo skole og Barnehage - Avd skole
7232 LUNDAMO
Org.nr 974559579
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Lundamo skole og Barnehage - Avd skole
Melhus kommune 99 189 104 136 108 996 111 204 117 249
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Lundamo skole og Barnehage - Avd skole
Melhus kommune 77 446 82 320 85 226 88 150 93 702
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lundamo skole og Barnehage - Avd skole
Melhus kommune 83,6 83,3 82,1 84,7 86,7
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lundamo skole og Barnehage - Avd skole
Melhus kommune 1 246 1 555 1 116 1 219 1 354
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lundamo skole og Barnehage - Avd skole
Melhus kommune 1 517 1 336 1 408 1 422 1 496
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no